Systemy tarcz elektronicznych

Profesjonalne elektoniczne tarcze strzeleckie

Ponieważ wszystkie kolumny są pływające, w tym układzie wprowadzono deklarację clear:both w regule klasy .footer. Taka technika wyłączania opływu wymusza prawidłowe zakończenie kolumn wewnątrz bloku klasy .container, tak aby krawędzie i tło tego bloku były prawidłowo wyświetlane. Jeśli układ wymaga usunięcia bloku .footer z bloku .container, musisz użyć innej metody wyłączania opływu. Najlepiej dodać element <br class="clearfloat" /> lub <div class="clearfloat"></div> za ostatnią kolumną pływającą (ale przed zamknięciem bloku .container). Da to taki sam efekt wyłączenia opływu.